U skladu sa prirodom

Coach, soft skills trener i pisac

Balint Juhas

Uvijek sam inzistirao na nekoj vrsti sigurnosti i postojanosti, jer sam imao osjećaj da potpunost mogu postići jedino ako mogu predvidjeti i kontrolirati sve što se događa. Budući da je priroda bivanja u pokretu i dinamičkoj promjeni, s vremenom sam shvatio da pokušavam zaustaviti i upravljati ono što je nezaustavljivo.

Tamo gdje usmjeravamo pažnju, fokusirana je i naša energija. Ako nas definiraju rane prošlosti i neizvjesnosti budućnosti, tada će i pozornost biti usmjerena na njih.

Radim na tome da pokažem potencijal stalne promjene kroz sadašnju situaciju i trenutak. Prošlost je škola a budućnost je prilika, a sadašnjost je ono što se zapravo događa.

Jesi li SADA?

Što je dor project?

Dor projekt je za nas životna filozofija koja spaja ljubav prema prirodi, zaštitu okoliša, društveno korisne projekte, volontiranje, inovativne razvojne programe te interaktivne edukacije.

Coaching i soft skills treninzi

Timski rad, rješavanje problema, motivacija, fleksibilnost, kreativno razmišljanje, komunikacija,  radna etika, sposobnost donošenja odluke, sve su to vještine koje imaju veliki utjecaj na osobni i profesionalni razvoj pojedinca te unapređenje poslovnih aktivnosti i uspješnost organizacije. Dor project nudi savjetovanje i mnoštvo interaktivnih razvojnih treninga.

Trening je akcijsko-poticajna metodologija, koja se temelji na dobrovoljnoj, svjesnoj i učinkovitoj suradnji polaznika. Bit edukacije je da polaznici stječu nove kompetencije i znanja, ne u teoriji, već na gotovo praktičan način.

Zaštita okoliša i društveno korisni projekti

Više od deset godina preko udruge SPMH sudjelujemo i provodimo društveno korisne projekte. Istaknutu važnost dajemo zaštiti prirode pošto je činjenica da čovjek svojim aktivnostima utječe na stanje okoliša: na čistoću vode, zraka i zemlje, na koncentraciju stakleničkih plinova koji utječu na klimatske promjene te na količinu otpada koji stvara.

Ali što možemo mi napraviti po tom pitanju?! Mi čvrsto vjerujemo da promjene dolaze od pojedinaca i malih skupina, prava snaga osobnosti se manifestira u djelima. Dajemo primjere te potičemo naproaktivnost i rad na sebi.

O aktualnostima pročitajte na stranici Eco news!

Publikacije

Publikacija priče koja nosi naziv “Vrata”. Roman zapravo nije samo jedna fantasy priča za mlade sa poučnim sadržajem, ma da možda na prvu tako izgleda, ujedno je i knjiga samopomoći i osobnog razvoja. 

Sama radnja se paralelno odvija u jednom čarobnom svijetu i u današnjoj stvarnosti. Nakon što glavni likovi, mladi vilenjaci dobiju jedan vrlo važan zadatak, prolaze kroz brojne smiješne i poučne avanture što će na kraju rezultirati ispreplitanjem dvaju svijeta.

Duhovni razvoj. Motivacija za rad na sebi. Važnost zaštite okoliša. Što je pravi potencijal čovjeka!? I na kraju pitanje osobne odgovornosti! Sve su to teme i pitanja s kojima se bavi roman.

Pratite nas na društvenim mrežama!

hrCroatian